29/11/15

לכבוד:‏ חברי‏ הקיבוץ‏ והתושבים,

 

שלום ‏רב,

במהלך ‏הימים‏ הבאים ‏יתבצע סקר ‏טלפוני ‏לגבי ‏הפרדת ‏הפסולת ‏הביתית.

סקר ‏זה ‏נועד ‏לתת ‏תמונה ‏רחבה ‏ומדויקת לגבי ‏הפרדת ‏הפסולת ‏הביתית ‏ביישובי ‏המועצה, ‏ויסייע‏ ליחידה ‏הסביבתית ‏לתכנן ‏את ‏המשך ‏פרויקט ‏ההפרדה.

נודה ‏לכם ‏על ‏שיתוף ‏הפעולה.

ב ב ר כ ה,

צוות‏ המיחזור ‏במועצה