בקיבוץ הקטן והאינטימי שלנו אין אלפי חברים. לכל אחד ואחת משקל גדול ונוכחות מורגשת וכל אחד הוא חלק משמעותי בפאזל שמרכיב את תמונת חיינו.

כל אחד חתום על זיכרונות שצברנו, כל אחד שותף לחוויות שחווינו וכל אחד שהולך מאיתנו סודק את התמונה ומותיר אחריו חלל עצום במשפחה ובקהילה.

לכולם שמור מקום של אהבה בזיכרוננו