נס"ר להתיישבות הוקמה בשנת 1996 ומחזיקה ברישיון התקשרות של הקיבוצים. נס"ר הקיבוצים אחראית על מתן עזרה, הדרכה, פיקוח, חתימת הסכמים ויעוץ. לפני חתימה על הסכם מול חברת תקשורת או ספק […]