26/7/17 שלום רב להלן עדכון תעריפי המים בגונן – העדכון מבוצע בעקבות שינוי תעריפי המים לכמות המוכרת שהוחל ב 1.6.17. תעריף המים שנגבה עבור הכמות המוכרת החל מ1/6/17 יהיה סך […]

שלום רב, מצ"ב מכתבו של גיורא זלץ, ראש המועצה. מיצוי זכויות לתושבי הגליל העליון

לקהילה שלום,   אני חוזרת ומזכירה: יש לעדכן מראש, במזכירות (אצל לאור), על כל הגעה ו/או עזיבה של תושבים ודיירי משנה. כל תושב שמגיע לגור בגונן חייב למלא כרטיסיית פרטים […]

קהילה שלום,   בעקבות תלונות חדשות של תושבים, על הישנות מקרים מטרידים ומצערים הקשורים בכלבים, אנו מבקשים להעלות שוב את הנושא לתשומת לבכם.   כלבים שאינם קשורים, מסתובבים ברחבי גונן, ביום ובלילה. […]