תרומות לרכישת ציוד חיוני ליחידת המענה הראשון של קיבוץ גונן