23/11/15

שלום,

לאחר עיכובים, העבודות בתחנת הדלק יחלו בשבוע הבא.

בשלב הראשון תחנת הדלק תמשיך לעבוד כרגיל תחת חברת סונול.

לאחר גמר ההכנות יבוצע מהלך החלפת הציוד בין חברת סונול וחברת אברך אלון.

מהלך זה יימשך כשלושה ימים שבהם לא יתאפשר תידלוק בגונן.

כפי שמסרנו בעבר, התחנה תופעל ע"י אברך אלון וכל לקוח ישתמש ב"מפתח" לתדלוק וישלם ישירות לאברך אלון.

 

בברכה, יהודה