לתושבי קיבוץ גונן שלום רב,

הנדון: שינוי תדירות איסוף פסולת הפח הירוק כחלק ממהלך הפרדת הפסולת במקור, מפחיתה המועצה האזורית הגליל

העליון את תדירות פינוי הפח הירוק מפעמיים בשבוע לפעם אחת בשבוע, וזאת בעקבות הפרדת הפסולת לשלושה זרמים, ושימוש הולך וגובר בפח החום לפסולת האורגנית ובפח הכתום לפסולת האריזות.

החל מה-1.12.16 נחל בפינוי הפח הירוק פעם אחת בשבוע.

הפח הכתום נאסף אחת לשבועיים, והפח החום אחת לשבוע.

צוות התברואה מחויב לעקוב אחר קצב מילוי הפחים, ובמידת הצורך יגיב לצרכים.

אנו מבקשים להודות לכם על שיתוף הפעולה בהפרדת הפסולת ולחזק את ידכם בהמשך העשייה.

 

בברכה,

מוטי שי

מנהל מחלקת תברואה