לתושבי‏ קיבוץ גונן שלום ‏רב,

כחלק ממהלך הפרדת הפסולת במקור, מפחיתה המועצה האזורית הגליל העליון את תדירות פינוי הפח הירוק מפעמיים בשבוע לפעם אחת ‏בשבוע,‏ וזאת‏ בעקבות‏ הפרדת‏ הפסולת‏ לשלושה‏ זרמים,‏ ושימוש‏ הולך‏ וגובר‏ בפח ‏החום לפסולת‏ האורגנית‏ ובפח‏ הכתום‏ לפסולת‏ האריזות.

החל מה- 1.12.15 נתחיל בפינוי הפח הירוק פעם אחת בשבוע.

הפח‏ הכתום‏ נאסף ‏אחת‏ לשבועיים,‏ והפח‏ החום אחת ‏לשבוע.‏

צוות‏ התברואה‏ מחויב‏ל עקוב אחר‏ קצב‏ מילוי‏ הפחים,‏ ובמידת‏ הצורך‏ יגיב‏ לצרכים.

אנו מבקשים להודות לכם על שיתוף הפעולה בהפרדת הפסולת

ולחזק את ידכם בהמשך העשייה.

צוות ‏המיחזור‏ במועצה