שלום

במסגרת שדרוג מערכת המים אנו משפצים את בריכת האגירה למים שמעל לכביש 918.

בשל השיפוץ, הבריכה רוקנה ממים ואספקת המים היא דרך הצנרת ללא אוגר.

השיפוץ אמור להסתיים החודש ועקב כך עלולים להיות שיבושים זמניים באספקה.

 

 

בברכה,

יהודה קיני