רשם האגודות מפרסם נוהל תהליך טיפול בפניות

בהמשך לפעולות אותן מבצע משרד הרשם לחיזוק מעמדם של חברי אגודות שיתופיות ושמירה על זכויותיהם, מפרסם משרד הרשם, נוהל המסדיר את אופן הטיפול בפניות.

מצ"ב:

1. מכתב נלווה

2. נוהל תהליך טיפול בפניות

הנוהל בא להבהיר מהם הנושאים שבסמכות משרד הרשם, מה התהליך אותו משרדנו מבצע בבירור פנייה, לוחות הזמנים ומהן האפשרויות העומדות בפני הפונים.

נבקשכם להביא פרסומנו זה לידיעת כלל חברי האגודה.

 בברכת שנה טובה,

 

האגף לאיגוד שיתופי

[pdf_attachment file="1" name="מכתב נלווה – נוהל טיפול בפניות ותלונות"]

[pdf_attachment file="2" name="נוהל טיפול בפניות – איגוד שיתופי"]