שלום,

 

בהמשך להחלפת מרכזיית הטלפון בגונן,מצורפת רשימת כוכביות – מרכזיית SIP

בשאלות – בבקשה לפנות אל יוסי אביגד 050-868-4592.