קול קורא לנציגי ציבור בוועדת הבחינה לאיתור עובדים למועצה