שלום רב,

 

מצ"ב קול קורא לנציגי ציבור בוועדת הבחינה לאיתור עובדים למועצה

בברכה,

עפרה פרץ

ב/עידית חמל

מנכ"ל

מועצה אזורית הגליל העליון