לפי ההחלטות שפורסמו אנחנו נכנסים לביצוע של פרויקט הפרדת המערכת הציבורית מהפרטית וחיבור הצנרת לגינון המגרש הפרטי אל המונה הביתי הקיים היום.

החלטת ההנהלה היא שהקיבוץ מממן את חיבור המונה לצנרת עם ברז גינה אחד.

מיקי ריבק יבצע את התיאום מול הדיירים בהתאם לתכנית העבודה שאמורה להימשך כחודש ימים.

מבקש לשתף פעולה ולתאם את הבקשות לביצוע עם מיקי.

כל צרכן שהמונה שלו יועבר למדידה גם של הגינון יפסיק לשלם 40 ש"ח מים לגינון ויתחיל לשלם בהתאם לקריאת המונה!!

פרוייקט מקביל שיתבצע הוא של הפרדת ההשקיה בנוי הציבורי מהשטח הפרטי והתקנת מונים, כאשר חיוב הקהילה עבור מים לגינון יחל בתחילת 2016.

זהו שינוי משמעותי בהתנהלות המקובלת של גונן והוא עוד צעד בהשלמת החלטות שיוך הדירות.

שלב הביצוע צפוי להתחיל ביום ראשון הקרוב, 16/8/15, ויימשך כמה שבועות.

מיקי ריבק יתאם מראש עם המשפחות / הדיירים יום לפני הגעה לביצוע במגרשם / ביתם.

 

תודה מראש על שיתוף הפעולה.

יהודה