קהילה יקרה,

בהמשך להחלטת ועד ההנהלה מיום 12.4.2016, הוחלט כי מנהלת החינוך תעבוד כמנהלת חינוך אחת לגילאים 0- סיום יב'.

ההחלטה התקבלה מהסיבות הבאות:

1. לאפשר שיח חינוכי רחב ולשתף בנושאים הנידונים גם חברי הנהלת חינוך שאינם הורים לילדים במערכת .

2. תכלול של ההחלטות בראייה ארוכת טווח.

 

על כן, ועד ההנהלה מבקש לצרף למנהלת החינוך הבלתי פורמאלי הקיימת 3 חברים נוספים.

  • המנהלת תפעל עד סוף אוגוסט.
  • עד מועד זה ועד ההנהלה יקבע נוהל לבחירת ועדות בקהילה.
  • חברים הרואים את עצמם מתאימים למחויבות זו, מתבקשים להגיש מועמדותם בכתב לתא החינוך במזכירות הטכנית עד לתאריך 1.5.2016 בשעה 08:00 בבוקר.
  • שמות המועמדים יועברו לוועד ההנהלה לאישור ומינוי החברים לוועדה.

 

בברכה,

נטלי חן – מנהלת קהילה