לאנשי קהילת גונן

במערכת החינוך אנו נערכים לקראת שנת הלימודים החדשה, תשע"ז שתיפתח ב-1 בספטמבר 2016.

לשם כך אני פונה אליכם, חברי ותושבי קיבוץ גונן, בבקשה למתן תשומת ליבכם בנקודה חשובה:

אם ידוע לכם על משפחה שמתכננת לעבור לגור בגונן, או משפחה שעתידה להצטרף לגונן במהלך השנה, אנא הפנו אותם אלי בהקדם האפשרי.

בעלי דירות שמשכירים דירות לאנשים חדשים- אנא הקפידו בכל עת להפנות אלי את המשפחות.

הטלפון שלי: 054-9804440

המייל שלי: neomi.ys@gmail.com

הדבר חשוב מאוד ולעיתים אף קריטי ביחס למענה מתוכנן ממערכת החינוך כלפי המשפחות שבקהילה.

ישנו אתגר חשוב בשדה הדמוגרפי בגונן והמשך צמיחת הקהילה הוא קריטי לקהילה שחפצת חיים.

כל משפחה היא חשובה וכל ילד/ה רצויים ומבורכים במערכת החינוך שלנו.

שנתונים 2015 ו 2016 הם מצומצמים מאוד מבחינת מספרי ילדים וחסרים לנו ילדים.

אנו בקושי גדול ביחס לפתיחת תינוקייה בשנה הקרובה.

אנו כמובן פתוחים גם לקליטות ילדים מהאיזור, יחד עם זאת, זהו לא בסיס איתן ומספק לקיומה של מערכת

חינוך יישובית.

רכזת חינוך – קהילת גונן

Neomi.y@gmail.com

בתקווה לקבל פניות רבות ממשפחות שמגיעות לגונן בקרוב…

נעמי שחרור

054-9804440