יום ג' 10 נובמבר 2015

רקע:
עד היום, הטבות המס ליישובי הפריפריה עוגנו בהוראות שעה. בג"צ דרש שההטבות יוסדרו בחקיקה עד סוף השנה, אחרת יבוטלו כליל.
ועדת הכספים, בהובלת חה"כ משה גפני, גיבשה קריטריונים חדשים להטבות המס. במתווה המוצע, ישנם יישובים שהטבות המס שלהן נפגעות.

השינוי הצפוי:
הטבת המס שלנו עומדת כיום על 11% מההכנסה השנתית, עד לתקרה של 160,560 ₪.
במתווה המוצע, ההטבה צפויה לרדת אל 7% מההכנסה השנתית, ועד תקרה של 120,000 ₪.

מדוע?
להבות הבשן וגונן אינם מוגדרים במשרד הפנים כיישובי "קו עימות", חרף ההכרה של משרד הביטחון בכך.
20 מקיבוצי המועצה מוגדרים כיישובי "קו עימות" וצפויים לשפר את הטבת המס.

דוגמאות להמחשת המשמעות הכלכלית:

משכורת חודשית ברוטו
(כולל תוספות כגון הוצ' נסיעה וכד')
מס הכנסה נוכחי מס הכנסה עתידי
10,000 ₪ 0 ₪ 0 ₪ (ראו הערה)
12,000 ₪ 0 ₪ 278 ₪ (3,336 ₪ בשנה)
15,000 ₪ 235 ₪ (2,820 ₪ בשנה) 1,006 ₪ (12,072 ₪ בשנה)

הערה: יישובי קו עימות צפויים לפטור ממס עד שכר ברוטו של 15,690ש"ח.

כפי שניתן לראות, המשמעות הכלכלית הינה אבדן הכנסה משמעותית בשנה.
המתווה הנוכחי עלול לפגוע קשות בתנופת הצמיחה ביישובים, ואף להביא להגירה שלילית של תושבים.

מה ניתן לעשות:
ראש המועצה פועל על מנת לתקן את העיוות בהטבות המס ללהבות הבשן וגונן – ראו מכתב לחה"כ גפני.
במקביל, על היישובים והתושבים לפעול מול מקבלי ההחלטות בכנסת על מנת שקולנו יישמע.
אנו קוראים לכם להצטרף אלינו, ולהביע את תמיכתכם. (אורן דבוסקין, להבות הבשן – 052-3569591, אופיר גרונר, גונן – 050-3459250)

בכבוד רב – הנהלות הקיבוצים ופעילים.

בברכה,
אורית לשם אביב
054-7307707