כמדי שנה אנו מציעים לציבור צרכני המים בגונן להיערך לניצול יעיל של המים ולהימנע מהוצאות מיותרות.

קבוץ גונן אחראי על אספקת המים ועל מערכות המים עד מד המים הביתי. ממד המים הביתי והלאה (לשימוש הביתי ולהשקיית הנוי הביתי/הגינון הפרטי), הצרכן אחראי על מערכת המים – אחריותו כוללת הקפדה על תקינות המערכות והשימוש הנכון במים, איתור  נזילות גלויות וסמויות במערכת הביתית ובגינתו ותיקון הנזילות במערכת (על חשבונו).

בהתאם לתקנות וכללי המים – מד המים הוא הגורם לפיו הצרכנים מחויבים בעלויות המים, פינוי וטיהור השפכים. מד המים משמש גם כמסייע לזיהוי נזילות סמויות ודלף סמוי במערכת הביתית ובגינון הביתי.

רשות המים מחייבת במדידה ודיווח – התקנת מד מים לכל בית/דירה וגינה צמודה.

תעריפי המים והביוב נקבעים ע"י רשות המים, מעודכנים מידי שנה ולעיתים גם במהלך השנה. לא ניתן לגבות מהצרכנים מחיר העולה על תעריפי רשות המים.

חב' קולחי גליל עליון של המועצה האזורית ג"ע גובה את אגרת הביוב ומספקת שרותי ביוב לגונן.

קבוץ גונן  באמצעות אג' מי גונן מפיק את המים, מטפל בהם ומשלם את עלות המים למדינה (באמצעות חב' מקורות), משקיע במערכות המים מתפעל את המערכות מספק את המים וגובה את תמורת המים מכל הצרכנים בתעריף שווה לכל הצרכנים.

חלק ניכר מצריכת המים ביישובי המגזר הכפרי משמש להשקיית הגינון הביתי. מים המשמשים לגינון אינם מגיעים למערכות הביוב והטיהור לכן אין לחייב בתשלום אגרת ביוב עבור שימוש במים להשקיית הנוי. כללי המים הנוגעים למגזר הכפרי (איליו אנו שייכים)  קובעים שהצרכנים יחויבו באגרת הביוב לאורך כל השנה כנגזרת של צריכת המים הממוצעת הנמדדת במד המים הביתי בחורף -בין החודשים דצמבר – מרץ מוכפלת במקדם 0.9 כלומר, בהתאם ל90% מן הצריכה החודשית הממוצעת בארבעת החודשים הנ"ל. הסיבה להחרגה – בחודשי החורף כמעט ואין השקיית גינון וצריכת המים בעיקרה ביתית (10% יחושבו כהשקייה בחודשים אלו). בשנות בצורת יש לעיתים צורך בהשקיה גם בחודשי החורף, נקווה שהחורף הבא עלינו יהיה גשום ולא נצטרך להשקיה חורפית בגינון ובחקלאות.

לכן, במטרה לחסוך בהוצאות אגרת הביוב – 4.79 ₪ למ"ק – אנו מציעים להימנע או להפחית ככל הניתן את ההשקיה בין החודשים דצמבר מרץ.

איתור נזילות ודלף סמוי – עשה/י זאת בעצמך

מערכת המים – ממד המים הביתי והלאה לתוך הבית ולגינה – הינה באחריות הצרכן. ניתן לזהות נזילות ודלף סמוי באמצעות מד המים. לעיתים קיימות נזילות סמויות במערכות המים. נזילות סמויות  לא נראות על פני השטח – חלקן זורם אל מערכות הביוב, תעלות ניקוז, חלקן מחלחל וזורם בתת הקרקע ואין לנו ידיעה אם והיכן המים יוצאים.

זיהוי של זרימה/דלף סמוי הנו פשוט ביותר וניתן לבצוע באמצעות מד המים. לבדיקה וזיהוי יש לסגור את כל הברזים בבית ובגינה ולוודא שהברז הראשי שלפני מד המים פתוח. אחרי סגירת כל הברזים יש להסתכל על מד המים ולוודא שהגלגל שנמצא במרכזו איננו מסתובב.

אם הגלגל מסתובב כשהברזים סגורים, סימן שיש דלף סמוי עליו תשלמו את עלות המים ואת אגרת הביוב.

סיבוב איטי/מתון מצביע על נזילה קטנה – למשל – חוסר אטימה של גומיות בעיקר בשירותים ובברזים או נזילה קטנה בצנרת. סיבוב מהיר מצביע על נזילה גדולה.

אנו מציעים לכל צרכן לבצע בעצמו את הבדיקה לזיהוי נזילות לפחות פעם אחת בחודש ובמיוחד עכשיו, לקראת החורף במטרה לזהות נזילה. אם קיימת נזילה לאתר את מיקומה ולתקן את הנזילה לפני שיחויב בנוסף לעלות המים בעלות אגרת הביוב לאורך כל השנה.

אם זוהתה נזילה סמויה באמצעות מד המים יש לאתר את מיקומה ולתקן את התקלה. לשם כך רצוי לפנות אל מיקי ריבק ליעוץ בנושא התיקון ולבעל מקצוע אחר לאיתור מקום הנזילה ותיקונה.

מחלקת הגביה במוא"ז גליל עליון שולחת לכל צרכן/בית אב מידי חודש חשבון לתשלום אגרות ביוב וארנונה. בחשבון מפורטת כמות המים שצרכו בתקופת החשבון והכמויות שצרכו במהלך שנה שחלפה. הדוח על כמויות שנצרכו נועד להשוואה ובדיקת סבירות. לנוחות ההשוואה הדוח מלווה בהצגה גרפית של כמויות המים. הדוח ישמש כאינדיקציה נוספת ומשנית לבדיקה שאנו מציעים לכל צרכן לבצע לפחות פעם בחודש ובמיוחד עכשיו, לקראת החורף הקרב.

נדגיש שהאחריות לזיהוי דלף, לתקינות מערכות המים ממד המים הביתי לדירה ולגינון והתשלום עבור כל כמות המים שנמדדה חלה על הצרכן.

בברכה

שבתאי וצוות המים