לכולם שלום וברכה,

  1. ענף הבקר:

ענף הבקר עוסק מזה שנתיים בהכנות לשיפוץ ושדרוג המפטמה ומרכז המזון, כל זאת על פי תכנון שיאושר ויעמוד בהנחיות ודרישות של הגופים המוסמכים לכך.

בתאריך 28/02/2017 נערכה פגישה במשרדי המשרד להגנת הסביבה בנצרת ביחד עם רונן פלר ומשה שליט מהמועצה האזורית ועם אנשי גונן פוקסי ויהודה מלווים במתכנן ובעו"ד.

בפגישה הוצגה דרישת המשרד להגנת הסביבה להתקדמות מיידית לשדרוג אזור הבקר ומכיוון שאי אפשר להקים מתקני קבע ללא היתר בניה כחוק נדרשנו להרחיק את אכסון של חלק ממרכיבי התערובת המשמשת להאכלת הבקר למרחק של מעל 100 מטרים מבתי מגורים.

לכן הוחלט להקים שני משטחים זמניים אחד באזור אנטנת הפלאפון שבוצע והשני במתחם הבקר ליד כביש המערכת (שער הגד"ש),  משטח המשמש כבר היום לאחסון מרכיבי תערובת ואנו משדרגים אותו עם מצע מהודק.

המצב כרגע: התבקשנו לעצור את העבודות על המשטח על מנת שהמחלקה לאיכות הסביבה במועצה ואנשי המשרד להגנת הסביבה יבחנו עוד פעם את המיקום ובהתאם להנחייתם יוחלט כיצד לנהוג בהמשך.

2. זבובים:

המועצה עשתה בדיקה מקיפה לאיתור המקור למפגע הזבובים ולא נמצא כרגע מקור ספציפי שממנו נובע המפגע. ליתר ביטחון הוספנו מלכודות זבובים נוסף לקיימות על מנת להקטין ככל האפשר את המפגע. גם לדברי נציג המועצה בעיית הזבובים משפיעה בימים אלו בכל האזור ואינה ייחודית לקבוץ גונן.

 

בברכה,

יהודה קיני  דוד כרוסט