לכבוד תושבים הנהלות קיבוצים - עדכון על כוונת משרד האוצר לשנות צורת המיסוי בקיבוצים