שלום רב,

מצ"ב מכתבו של גיורא זלץ, ראש מועצה אזורית הגליל העליון.

לכבוד תושבים הנהלות קיבוצים – עדכון על כוונת משרד האוצר לשנות צורת המיסוי בקיבוצים