לתושבי גונן שלום

הכביש העולה מנופי גונן לחדר אוכל יהיה חסום לתנועה וחנייה החל מיום רביעי, 15/7 עד לסיום עבודות הנחת צינור המים.

נפתח לתנועה הכביש העליון ממשפחת שושני למשפחת שחרור.

הכניסה מ"שער חדר אוכל" פתוחה ומאפשרת כניסה לחדר אוכל והמטבח כמו גם לשיכון העליון, וחנייה לתושבי שיכון צעירים.

יהודה