עד ראש השנה: פתוח מ-10:00 עד 18:00

לגבי שעות פתיחה אחרי ראש השנה יבוא פרסום בהמשך.

מועד סיום עונת הרחצה: 7.10.2015