מי גונן מנוטרים באופן קבוע – עכירות המים נמדדת באופן שוטף לפני ואחרי מתקן הסינון וקיים מנגנון התראה כאשר נצפית עכירות חריגה! לפני כשבוע וחצי עלתה עכירות מי מעיין גונן לאחר שכנראה מפולת אדמה תת קרקעית באגן ההיקוות גרמה לעליית העכירות של מי המעיין.

כשהתגלתה החריגה הודענו לרשויות, כנדרש במקרה של חריגה (משרד הבריאות, מוא"ז ג"ע), לצרכני המים בגונן ובכלל זה לאורחי נופי גונן ופעלנו בהתאם להנחיות הידועות לנו, לתקנות ולהנחיות משרד הבריאות המתייחסות לאירוע העכירות שהתגלה.

באותו היום שהתגלתה החריגה התחברנו למקור מים אחר – מפעל הדן המזרחי (בעבודה מאומצת בשעות לא שגרתיות) ובאמצעות מי הדן שטפנו את רשת המים בקיבוץ.

משרד הבריאות אישר בשלב הזה את השימוש במים לרחצה, להדחה, להשקיה אולם לא לשתייה. במקביל העמדנו מיכלי מי שתייה לציבור ועדכנו את הציבור על המגבלות ועל נקודות מי השתייה. כל אורחי נופי גונן קיבלו הודעה לכל חדר בכתב על איסור שתיה ממי ברז וצויידו במים מינרליים לשתייה.

במטרה לשלול אפשרות שקיים זיהום, משרד הבריאות דרש שנבצע בדיקות מיקרוביאליות, ווידא שאין חיידקים במים – לבטחון בוצעו בדיקות חוזרות – הבדיקות בוצעו – לא נמצאו חיידקים.התוצאות היו שלמעט עכירות (סימני אדמה) אין חיידקים או גורמי תחלואה.

ביום שישי שעבר בצענו בדיקות נוספות שהראו שהמים תקינים ובצהריים קיבלנו אשור ממשרד הבריאות שהמים ראויים לשתיה. להפתעתנו, כחצי שעה לאחר קבלת האישור הושמעה הודעת משרד הבריאות על איסור שימוש במי גונן במהדורת החדשות (כנראה שמישהו התבלבל).

במהלך השבוע שחלף חיטאנו את בריכת האגירה לצורך איגום וויסות המים, ביום חמישי האחרון לאחר בדיקות שבצענו, אושר השימוש בבריכת האגירה. במהלך השבוע שחלף אנו רואים ירידה בעכירות המים המתקבלים מן המעיין ואנו פועלים במקביל לשטיפה וניקוי צנרת ההולכה מן המעיין למתקן הסינון וניקוי מערכות הסינון שלנו לצורך החזרת השימוש במי המעיין בהקדם. מערכת הסינון מופעלת לצורך שטיפה והחזרתה לכשירות. במערכת אנו מזרימים את מי שטיפת המערכת לסמבטיון, מכיוון שעדיין אינם ראויים לשתיה!

החבור למפעל הדן יוצר בעיות ודורש מהציבור התחשבות – הלחץ והספיקה שאנו מקבלים ממפעל הדן אינם מתאימים לדרישות הצרכנות ומחייבות אותנו להקפדה על "משמעת מים" – השקיית גינות מינימלית – רק בעזרת צינור. שימוש מוגבר במים – השקיה מופרזת יוצרת מחסור במים בשכונות העליונות וכניסת אויר למערכת המשבשת את אספקת המים לכלל הציבור, לכן עד שנחזור לאספקה מן המעיין אנו מבקשים מהציבור להימנע מהשקיית נוי למעט בהשקיה מינימלית באמצעות צינור ומנות קטנות – אחרת, נסבול מחוסר מים לשתייה!

אנו מצטערים על אי הנוחות שנגרמת, מודים על שתוף הפעולה וההתחשבות ואנו נמשיך לידע את הציבור בהתפתחויות עד לחזרה לאספקת מי השתייה ממעיין גונן.

בברכה,

יהודה מיקי שבתאי