ביום חמישי, 31.12.2015, תתבצע ב-הנה"ח ביקורת סוף שנה (מ-09:00 עד 17:00)

באותו יום לא נוכל לתת שירות לציבור.

הנה"ח תשוב לתת שירות לציבור ביום ראשון, 3.1.2016.

שיקים להפקדה – בבקשה להביא להנה"ח עד תאריך 30.12.2015.

 

תודה על ההבנה ושיתוף הפעולה של הציבור.