יום רביעי 15/6

אחות  מ-7 עד 14

בדיקות מעבדה 7-8:30

קבלת אחות 8:30-13:30

קבלת רופאה ללא שינוי.

יום חמישי 16/6

קבלת אחות 12 – 14

(במקום 14:30 – 16:30 )

 

                   רוב בריאות

                      צוות מרפאת גונן