יום חמישי 4/8 – 

המרפאה סגורה בשל יום עיון.

         

רוב בריאות,

צוות מרפאת גונן