משרד הבריאות אישר שימוש במי ברז בגונן לשתייה, ללא צורך בהרתחה.

(המידע ששודר בתקשורת לגבי הצורך בהרתחה – אינו עדכני).

יש להדגיש שאנו משתמשים במי מפעל הדן ועדיין אסורה השקיית גינות ודשאים.

 

שבת שלום ומבורך.