קהילה יקרה –

אנו ערים לפניות הרבות בנושאי הנוי והחצרנות  השונים.

מבקשת לעדכן אתכם בטיפול בנושאים שעולים:

בנושא ההשקיה
– חלק נכבד מבעיות ההשקייה ( בעיקר של מדשאות ) נובע מבעיות לחץ.
היום התקיימה פגישה עם יהודה ,סער מיקי ואיתי למצוא פתרונות – יעשו שינויים ובדיקות ובעוד שבועיים נוכל לבדוק את יעילות הפתרונות שהועלו – הנושא בטיפול .

בנושא הפרצלציה
– חלוקת השטחים לפרטים ולציבוריים – במרבית הקיבוץ נעשו החלוקות , ישנם נספחים שמצריכים עוד הסדרה עם בעלי השטח והסכמה מצידם לשלם בגין ההשקייה או לחילופין לנתק אותה – להחלטתם בשטחים הפרטיים – סער קיבל את רשימת המשפחות להנחיות מולם.

בשצ"פ המרכזי בהרחבה א' ( שצ"פ 100) ישנם תיקונים עוד שצריך לעשות מול המפקח ואדריכלית הנוף כולל טיפול בצינור השקייה והחלפת הצמחייה – תתואם פגישה עם סער , האדריכלית המפקח , נטלי ואורית – להשלמת הביצוע ברמה המתאימה.

בנושא המדרכה מול בית רזי וגם למטה יותר– המדרכה בוצעה במסגרת פרוייקט " הכפר התיירותי" שמומן בסיוע משרד התיירות – אנחנו פועלים מול המועצה לטיפול בנושא שכן כל תיקון שנעשה הבעיה תחזור על עצמה . ככל הנראה הייתה בעיה בביצוע / בפיקוח של המדרכות ואנו מנסים לקבל את אחריות המועצה לפגם הזה ולתיקון יסודי ביום חמישי ישנו סיור במקום עם המועצה.

בנושאים כלליים ונקודתיים להלן ההנחיות כיצד ולמי לפנות:

אורית מרכזת את הטיפול בנוי ( תודה לאורית)

§        מפגעים ובקשות – יש לשלוח מייל לאורית או בהודעה לסלולרי

§        אורית תכין רשימה של כל הטענות שעלו ותעבירה לסער אחת לשבוע ותפקח על איכות הביצוע.

§         סער יטפל בדברים ע"פ סדר הדחיפות ובלוחות זמנים שיוכל לעמוד בהם (לא הכול יטופל באותו יום / אותו שבוע) בתיאום עם אורית.
צריך לזכור כי החוזה מול סער מגדיר מספר ימי עבודה ומספר עובדים. פרט לקריאות ספציפיות יש לו עבודה רבה בשוטף
נבקש להיות סבלניים ולהעביר את  הפניות רק לאורית ולא ישירות לסער / לעובדים.

הקיץ מטבעו ומחומו  מציף את הבעיות יותר ומדגיש את התקלות והאזורים בהם יש צורך בטיפול.
הטופוגרפיה של גונן ובעיות לחץ המים גם הם קושי אובייקטיבי שאנו מנסים להתגבר עליו.
התכונה הרבה של הילדים והתיירות גם הם תוספת לאתגר הניקיון השוטף בחודשי הקיץ.

בבקשה,
עזרו לנו בנושאים שגם בידיכם – ניקיון בעיקר והקפדה על האזורים שברשותכם.
אל תהססו לעלות את הדברים אבל נבקש סבלנותכם באופן הפנייה ובפרקי הזמן של הטיפול בדברים. (כמובן בזמנים סבירים)

בברכה ותודה לאורית על העזרה המשמעותית
נטלי חן
מנהלת אגודה קהילתית
קיבוץ גונן
טל': 052-3313766