1/12/15

שלום רב
אבקש שתפיצו סקר זה בשנית, על מנת שתושבים נוספים יקחו חלק וישיבו.
ועדת איכות הסביבה של המועצה רוצה לשמוע מה הם הנושאים בתחום הסביבה שהתושבים רוצים שהמועצה תשים עליהם דגש.

מצורף סקר קצר (לחצו על הכתוב בכחול בסוף המשפט), נשמח אם תפיצו ותמלאו – סקר נושאי סביבה בגליל העליון.
בברכה
1/ועדת אכ"ס הסביבה במועצ
ה

יעל אתר פלד
חינוך סביבתי
איכות הסביבה