שלום

מכיוון שיש פניות מהציבור בנושא הספריה מספר נקודות מנקודת ראות שלי.

מזה מספר שנים מתקיימים דיונים שעסקו במיקום הספריה ובאותן פגישות נאמר שמבחינה מקצועית נכון לצמצם את הספריה מכיוון שיש ספרים רבים שאין להם יותר שימוש.

נושא הקמת בית כנסת במבנה הספריה הוא טריגר לביצוע המהלך ולא הסיבה להוצאת הספרים.  אם לא היה ממילא רצון לצמצם את הספריה, השיקולים למיקום בית הכנסת היו אחרים.

לאחר פגישה משותפת בה סוכם על הפיתרון לחלוקת הספריה, בוצע ע"י דליה סימון של כל הספרים המיועדים לפינוי ואלו המיועדים לשמירה.

לפני הפינוי דליה פנתה בהצעה לסוחרים וספרנים לבוא ולקחת ספרים, אך נלקחו ספרים מעטים.

לאחר מכן מתנדבים הגיעו ועסקו ימים בהוצאת הספרים המיועדים לפינוי (ספרי קודש נלקחו ע"י מידד שגב).

בלהט הקרב כתוצאה מאי הבנה הוצאו גם ספרים ממדפים שסומנו כמיועדים להישמר.

כל הספרים שפונו הונחו ליד המסגריה וכבר הזמנתי את אמניר להעביר אותם למיחזור.

כשדליה גילתה את הטעות היא התקשרה אלי, על מנת לעצור את הפינוי ולנסות להציל את הספרים, שהיו אמורים להישאר בספריה.

היתה פניה לציבור והגיעו מתנדבים על מנת למיין מחדש ולהציל את מה שניתן (עדיין נותרה כמות קטנה יחסית שצריך למיין).

 

בברכה, יהודה