לאחר שגם מנעול המספרים השני שהותקן בשער הגן הושחת ורוסק, אנחנו נדרשים לפתרון חלופי.
כזכור – השער הוא חלק מגדר המערכת של הישוב, ולכן אינו יכול להיות פרוץ, זאת ע"פי דרישות הביטחון של הקיבוץ והרבש"צ.
נכון להיום הותקן על השער מנעול 'ביריון' הנפתח באמצעות מפתח ולא ע"י קוד מספרי.
דף הרשמה עבור המעוניינים בשכפול מפתח ייתלה עוד היום על לוח המודעות בחדר-האוכל (פואיה) וליד האלונית.
כאשר כל בית אב יהיה זכאי למפתח אחד.
* השכפול כרוך בתשלום עלות (5-10 ש"ח למפתח).
עד אז, אתם מוזמנים לפנות אל יעל לוי/ יאיר שינברג/ אורית לשם-אביב/ מזכירות טכנית – על מנת לשאול מפתח.
תודה על הסבלנות וסליחה על אי הנוחות הזמנית.