בשנת 2016 אובחנו באזורנו שבעה מקרי כלבת  ובגליל המערבי עוד שמונה, רובם בכלבי בית וכלבים משוטטים אך גם בתנים, בסוס ופרה.

מחלת הכלבת הינה מחלה וירלית קטלנית שאין לה מרפא, יכולים לחלות בה בעלי חיים בעלי דם חם ביניהם כלבים וחתולים, והיא נשמרת בטבע במאגר כלבים משוטטים וחיות בר. המחלה עוברת לבני אדם במגע עם רוק מחיה נגועה.

אחזקת כלב אינה מטלה פשוטה ואסור להקל בה ראש. בשל הסכנה שמחלת הכלבת תמשיך ותתפרץ בכל אזורנו ועל פי פקודת הכלבת והחוק להסדרת הפיקוח על כלבים והתקנות הנלוות יש לפעול על פי המפורט בהמשך:

  1. חובת חיסון  הכלבים כנגד הכלבת והוצאת רישיון להחזקתם בכל שנה. כל כלב חייב סימון באמצעות שבב אלקטרוני.
  2. רצוי ביותר לחסן חתולים הנמצאים בבית והיוצאים החוצה ובעיקר חתולים המטופלים, אבל נמצאים מחוץ לבית.
  3. יש להחזיק את הכלבים במשך כל היום באחת מהדרכים הבאות:

בתוך הבית, מחוץ לבית קשורים או מחוץ לבית משוחררים בחצר מגודרת כך שאינם יכולים לצאת ממנה באופן עצמאי. יש לצאת איתם לטיול כשהם מובלים ברצועה שאורכה אינו עולה על  5 מטר לכלבים רגילים ו – 2 מטר לכלבים מגזע מסוכן המוגדרים ככאלו על פי החוק. כלב מגזע מסוכן יצא לטיול כשהוא מובל על ידי בוגר בן 18 שנה ומעלה ולפיו רסן.

  1. במידה ובעל החיים שלכם בא במגע עם כלב או חתול משוטטים או עם חיית בר עליכם להביאו לרופא הווטרינר המטפל ולדווח אליי בטלפון 050-6728722 או למוקד המועצה.

המועצות מתוקף תפקידן פועלות לאכיפת החוקים הקשורים בהחזקת כלבים ומניעת מחלת הכלבת:

  1. צילום ו/או תפיסת כלבים שיימצאו ברשות הרבים כשהם אינם מובלים ברצועה והובלתם לכלביה. בעליהם יקנסו ויישאו בהוצאת התפיסה, ההובלה וההסגר.
  2. בדיקת מצב החיסון כנגד מחלת הכלבת של כל הכלבים המוחזקים על ידי תושבי המועצה, והטלת קנס ואף ביטול הרישיון להחזקת כלב לאלו שאינם ממלאים את דרישת החוק.

אדם שננשך על ידי כלב, חתול  או בעל חיים חשוד אחר, ישטוף מיד את פצעו במים וסבון מספר פעמים, יחטאו יפנה למרפאה קרובה או חדר מיון במידה והפציעה מצריכה זאת, ויתקשר ללשכת הבריאות בצפת  04-6994257 או למחלקת התברואה במועצה הרלוונטית.

כל אדם שאינו ממלא את הוראות החוק עובר עבירה פלילית וצפוי לקנסות גבוהים ואף מאסר.

 

                                                                              ד"ר רון ישראלי                                                          

                                                             רופא וטרינר שותפות וטרינרית גליל