שלום רב,

לאור פניות רבות של ממלאי תפקידים ותושבים, אנחנו מעבירים מסמך המסביר את משמעות מתווה הטבות המס שאושר בממשלה.

 

 

‏י"ח טבת, תשע"ו

לכבוד

תושבי הגליל העליון

 

 

מפת הטבות המס בקיבוצי הגליל העליון

 

המסמך שאנו מעבירים אליכם מפרט ומסביר את הטבות מס ההכנסה של מדינת ישראל הרלוונטיות לאזור שלנו. המאבק בו לקחנו חלק היה לאשר מתווה הטבות שיכלול כמה שיותר יישובים פריפריאליים. מדובר במס המדינה אשר נגבה בכפוף להחלטות הממשלה והכנסת. למועצה האזורית אין השפעה ישירה על הטבות המס (כמו על שאר היבטי מס המדינה). עם זאת, הטבת המס נוגעת לכל תושב וחשובה לכלכלת היחיד והמשפחה, לכן נרתמה המועצה בהובלתי למאבק, ביחד עם רשויות אחרות, על מנת שלא יבוטלו ההטבות ליישובי האזור ולמזעור הפגיעה בהן.

 

  1. טבלת ההטבות תפורסם רשמית בתאריך 15.1.2016 .
  2. בשנת 2015 מרבית היישובים היו זכאים להטבה בשיעור 11% מההכנסה החייבת ועד לתקרה של 241,080 ש"ח לשנה. הישובים להבות הבשן וגונן היו זכאים ל- 11% אבל רק עד תקרה של 160,560 ש"ח לשנה. הקיבוצים: איילת השחר, גדות, חולתה, כפר הנשיא, מחניים, עמיעד וקדרים לא היו זכאים להטבות.
  3. את הטבלה המצורפת ערכנו בהתאם לשינויים 2016 מול 2015 תוך הפרדה בין הקטנה להגדלה בהטבה. יש לציין כי במקביל להגדלה במרבית הישובים באחוזי  ההטבה יש הקטנה ב'תקרה'.
  4. סכום ההטבה מחושב לפי שיעור ההטבה מוכפל בהכנסה החייבת מוגבל בתקרה. לכן לדוגמא בישוב יראון סכום ההטבה המכסימלי יהיה 198,000 ש"ח x 13% = 25,740 ש"ח. סכום ההטבה הנ"ל זהה בין מי שהכנסתו החייבת השנתית 300,000 ש"ח לבין מי שהכנסתו 198,000 ש"ח. אולם מי שהכנסתו השנתית נמוכה מ- 198,000 ש"ח ההטבה תהיה נמוכה יותר. לדוגמא מי שהכנסתו השנתית 150,000 ש"ח סכום ההטבה יהיה 19,500 ש"ח.
  5. לא כולם מנצלים באופן מלא את סכום ההטבה, מי שאינו מגיע לסף המס (כלומר שהכנסתו לפני ההטבה היא-0-) סכום ההטבה האפקטיבי הוא -0-. מי שהכנסתו עוברת את סף המס עדיין יתכן וינצל רק חלק מההטבה.
  6. סף המס והחיוב במס הקובע את הניצול האפקטיבי של ההטבה משתנה  מאדם לאדם. יש את 2.25 נקודות זיכוי הבסיסיות, יש זיכויים בגין פנסיה, זיכוי בגין ילדים, חד הורי ועוד. בדוגמאות נתייחס למצב הבסיסי של 2.25 נקודות זיכוי ללא זיכויים אחרים.

 

 

 

השוואה בין המצב ב- 2015 למצב ב- 2016- יישובים שלא היו להם הטבות:

 

  אחוז הטבה אחוז הטבה תקרה שנתית תקרה שנתית
יישוב חדש 2016 ישן 2015 חדשה 2016 ישנה 2015
איילת השחר 7 0 132,000
גדות 7 0 132,000
חולתה 7 0 132,000
כפר הנשיא 7 0 132,000
מחניים 7 0 132,000
עמיעד 7 0 132,000
קדרים 7 0 132,000

 

יישובים שההטבה הועלתה:

 

  אחוז הטבה אחוז הטבה תקרה שנתית תקרה שנתית
יישוב חדש 2016 ישן 2015 חדשה 2016 ישנה 2015
ברעם 13 11 198,000 241,080
דן 12 11 192,000 241,080
דפנה 13 11 198,000 241,080
הגושרים 12 11 192,000 241,080
יפתח 13 11 198,000 241,080
יראון 13 11 198,000 241,080
כפר בלום 12 11 192,000 241,080
כפר גלעדי 12 11 192,000 241,080
כפר סאלד 12 11 192,000 241,080
מלכייה 13 11 198,000 241,080
מנרה 13 11 198,000 241,080
מעיין ברוך 13 11 198,000 241,080
משגב עם 13 11 198,000 241,080
נאות מרדכי 12 11 192,000 241,080
סאסא 12 11 192,000 241,080
עמיר 12 11 192,000 241,080
צבעון 12 11 192,000 241,080
שדה נחמיה