שלום לכולם!

 

 1. ביום 3/4/2016 נכנס לתוקף החלק השני של תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה תשע"ד 2014,

בהתאם לצו התכנון והבניה (תיקון מס' 101)(דחיית יום התחילה המאוחר של החוק) התשע"ו 2015.

 

המשמעות האופרטיבית הינה שמעתה הליכי רישוי יתנהלו אך ורק במערכת מקוונת, במילים פשוטות –

הוועדה תהיה מנועה מלקלוט בקשות להיתר בדרך שהייתה נהוגה עד כה (גרמושקה, מסמכי נייר וכיוב')

ותוכל לקלוט ולטפל רק בבקשות שיוגשו במערכת "רישוי זמין".

 

מצ"ב קישור למערכת:

 

https://rishuybniya.moin.gov.il/licensingAuthorities/Pages/Login.aspx

 

 1. הוועדה הועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל העליון, ככל וועדה אחרת בארץ, מחויבת לעבוד על פי חוק,

ולאור זאת, החל מתאריך 17/4/2016 (או בהתאמה לסיום העיצומים בוועדה),

לא יתקבלו בוועדה בקשות להיתר אלא כאלו שיוגשו במערכת רישוי זמין ושיש להן תיק מידע להיתר בתוקף.

 

 1. את הבקשות יש לבצע באמצעות מערכת רישוי זמין,

באמצעות שימוש בכרטיס החכם למורשים בלבד, ע"פ הפורמט הקבוע במערכת.

 

 1. במהלך החודשים האחרונים הוזמנו עורכי בקשות להשתתף בימי הדרכות שערך מנהל התכנון,

וגם במועדים מרוכזים בהם הונפקו להם לבקשתם כרטיסים חכמים.

אנו תקווה שכל בעלי המקצוע אכן הגיעו והודרכו וכי המעבר יהיה חלק ככל שניתן.

 

 1. בנוסף גם תיקי מידע לפי סעיף 119א' לחוק ניתן יהיה לקבל מעתה רק באתר הוועדה באמצעות מערכת ה GIS

או – במקרה ודרוש תיק מידע חתום – באמצעות פנייה במייל לוועדה לבודקת הרישוי הרלוונטית.

 

 1. במסגרת התיקון לחוק נקבע גם לוח זמנים (בימי עבודה קלנדרים):לטיפול בבקשה למידע ובבקשה להיתר, כדלקמן:

 

 • מידע להיתר:
 • 5 ימי עבודה לבדיקת עמידה בתנאי סף;
 • 45 ימי עבודה נוספים לקבלת המידע.

 

 • בקשה להיתר:
 • 10 ימי עבודה לבדיקת תנאי סף;

במקרה של בקשה שכוללת הקלה / שימוש חורג מוגדרים עד 45 יום נוספים טרם תחילת בדיקה הבקשה להיתר, ובכפוף לשמיעת התנגדויות.

בקשה שתוגש כאשר אין ציון לבקשת הקלה / שימוש חורג, אולם היא מכילה מהות שכזו – תוחזר למבקש כלא עומדת בתנאי סף.

 • 45 ימי עבודה נוספים לקבלת החלטת רשות רישוי;
 • 30 ימי עבודה – לבדיקת בקרה טכנית
 • 10 ימי עבודה – לאישור ומתן אגרות והיטלים;
 • ממועד תשלום כל האגרות וההיטלים  – 5 ימי עבודה למתן היתר בניה;

 

 1. בקשות שקיבלו מידע טרם התאריך הקובע, יש להגיש באמצעות מערכת רישוי זמין,

ולצרף עותק סרוק של המידע שכבר התקבל כאמור.

 

 1. יש לשים לב למילוי דרישות נוספות לתנאי סף החלים על כל הבקשות (ללא יוצא מן הכלל) ,

שמפורטות בחוק ובתקנות ולנוחותכם גם באתר הוועדה בקישור המצ"ב:

http://gel.bartech-net.co.il/

 

 

ידוע לנו כי ההתחלה והשינוי גדול ומשמעותי, אולם זהו צעד משמעותי לשיפור השירות בסופו של התהליך.

 

הצוות המקצועי, עומד לרשותכם בכל שאלה וסיוע בימים ובשעות המקובלות ונשמח לעזור ולסייע.

 

תודה ובהצלחה לכולנו,

שמואל (מולי) א. שפיגל אדריכל

מהנדס הועדה המקומית גליל עליון