הנהלת חינוך

חברי מנהלת החינוך

מור שמר-לוי / יו"ר

בועז לרון

סתיו פלקסר-כרוסט

הגר שרון

עינב שחרור

איילת לב

המנהלת הינה גוף ציבורי נבחר, אשר מקבל גיבוי לעשייה המערכתית מהוועד המקומי.

מנהלת החינוך שואפת להוביל ולקיים מערכת חינוכית וחברתית מקומית, שתיתן מענה לקהילת גונן היום ובעתיד. מנהלת החינוך רואה עצמה חלק בלתי נפרד מתהליך הקליטה העתידית בגונן ותקיים דיאלוג רצוף עם כל מעגלי הקהילה. מנהלת החינוך רואה משמעות רבה בחיבור מערכת החינוך למסורות הקהילה, לאנשיה ולמקום.

מנהלת החינוך הינה גוף אשר מקבל את סמכותו מהוועד המקומי ומממונה על ידו להוביל את התפיסה החינוכית הקהילתית תוך ראיית צרכי הילדים והנוער, ההורים וקהילת גונן.

מסגרת פעילותה – 4 פעמים בשנה בתקופת שגרה, ובמפגשים נוספים על פי צורך בתקופות בהן מתקיימים תהליכים קהילתיים משמעותיים.

מטרות מנהלת החינוך:

 • חינוך חברתי קהילתי

קיומה של חברת ילדים ונוער מקומית איכותית שתיטע ותטפח בפרטיה תחושת שייכות וגאוות יחידה, השואבת כוחה מחיבור אל מסורת המקום. חברה אשר ערכי האיחוד הקבוצתי, כיבוד מקומו של היחיד, הערבות ההדדית והמעורבות החברתית משמשים כאבני היסוד שלה. חברת ילדים ונוער שתתאחד סביב מטרות משותפות ותפעל לקידומם.

התאמת מבנה המערכת ומדיניותה בשטח לקהילת גונן המתחדשת, תוך שמירה על מסורות העבר המקדמים הינם המנדט הראשי של מנהלת החינוך.

 • גיל הרך

מערכת גיל רך גמישה שתוכל להתאים את עצמה לצמיחה דמוגרפית שלילית או חיובית תוך שמירה על רמה חינוכית וטיפולית גבוהה ואיזון תקציבי.

תפקידי מנהלת החינוך:

 • בניית חזון למערכת
 • התוויה של מדיניות קהילתית בנושאי חינוך
 • ייזום והובלה של תהליכים בהדברות עם מוסדות הקהילה, הורים, חברים ותושבי הישוב.
 • בניית תכנית רב שנתית העונה לצרכי הילדים והנועער, בהתאמה ליכולות ההורים והקהילה, תוך התחשבות בסדרי העדיפות הקהילתיים.
 • קבלת החלטות בנושאים עקרוניים ואסטרטגיים, פיקוח ונתינת משוב על התנהלות מערכת ומנהלת החינוך.
 • דווח לוועד המקומי על החלטות המנהלת.
 • הגדרת המבנה הניבולי ודרכי תפעול המערכת, תפעל לדאוג להתאמות פיזיות כגון כ"א, מבנים ומשאבים לצרכי המערכת המשתנים.
 • חשיפה והסברת המערכת לכל מעגלי הקהילה
 • דיון ואישור תכנית שנתית, תקציבית וחינוכית עפ"י טיוטה שתוגש ע"י מנהלת החינוך.
 • הגשת התקציב לאישור הוועד המקומי.