05/11/15

לחברי גונן והתושבים שלום,

לפני‏ מספר‏ שבועות‏ נכנסו‏ לביתכם ‏מדריכים מטעם‏ המועצה ושיתפו‏ אתכם ‏בנושא‏ הפרדת‏ הפסולת הביתית.

פריסת ‏הפחים‏ ביישובכם‏ הושלמה,‏ ולאחר ‏שבחנו‏ את‏ קצב‏ מילוי‏ הפחים ‏השונים,‏ תחל‏ המועצה‏ לאסוף‏ את‏ הפח‏ הירוק‏ פעם בשבוע.

הפח‏ החום,‏ האורגני, ייאסף‏ גם‏ הוא ‏פעם ‏בשבוע.

הפח‏ הכתום‏ ייאסף‏ אחת‏ לשבועיים.

המועצה‏ תעקוב ‏מקרוב‏ אחר‏ קצב‏ מילוי‏ הפחים‏ הירוקים‏ ובמידת‏ הצורך‏ תגיב‏ לצרכים.

לכם התושבים אנו רוצים להודות על שיתוף הפעולה בהפרדת הפסולת ולחזק את ידכם בהמשך העשייה.

 

בברכה,

צוות ‏המיחזור‏ במועצה