שלום לכל החברים
לפני כמה שנים התקבלו באסיפת הקיבוץ כמה החלטות על שיוך בתי המגורים לחברים. כחלק מאותן
החלטות נחתמו הסכמים עם החברים ולמרות שרישום הבתים על שם החברים ברמ"י לא הושלם, למעשה
יש חברים הנוהגים כאילו הרישום נעשה ושיוך הבתים הסתיים.
עברו כמה שנים ומסתבר כי חלק מההחלטות שהתקבלו אז לא מבוצעות על ידי החברים, חלק מהפעולות
שהחברים מבצעים מנוגדות להחלטות וישנן נקודות שונות שלא טופלו ולא זכו להתייחסות במסגרת
החלטות השיוך או שנראה לאור הזמן שעבר והניסיון שנצבר, שמן הראוי לשנותן, על מנת שישמר מרקם
החיים הקיבוציים.
על מנת שלא להמשיך את המצב בו חלק מהחברים עוברים על הסכמים שהם עצמם חתומים עליהם ועל
החלטות הקיבוץ ועל מנת לתת מענה לכמה מהנקודות שלא טופלו במסגרת החלטות השיוך או טופלו
באופן הדורש תיקון, אנו מתכוונים להביא לדיון ולהחלטה כמה נקודות הקשורות להסכמי השיוך.
ההצעה היא לתקן את תקנון הקיבוץ באופן המצורף וכן לקבל החלטות פרטניות באסיפה הכללית, ללא
תיקון תקנון.
באסיפה שתיערך ביום רביעי ה-9/25 בנושא השינויים המוצעים, תשתתף עורכת הדין של הקיבוץ, עו"ד
אילנה שפרלינג בוטנסקי, שתציג ותסביר את ההחלטות המוצעות ותענה לשאלות החברים לגבי
ההחלטות המוצעות. כולכם מוזמנים כדי לשמוע, לשאול ולהחליט.
בטבלה בהמשך דף זה ישנם הסברים לשינויים המוצעים.

מכתב לחברים לקראת האסיפה בנושא שינוי ההחלטה המשלימה – יום רביעי 25.9 בשעה 18:00

[pdf_attachment file="1" name="-לחברים-לקראת-אסיפה-בנושא-שינוי-ההחלטה-המשלימה-1.pdf"]