1/12/15

מיועד לגברים ולנשים

תפקידי מנהל קמפוס

 אחריות ל: תחזוקה ותשתיות, ניקיון, רכש ולוגיסטיקה, רישום מלאי ממוחשב

 אחריות על גיוסם ותפקודם של עובדי המנהלה/משק

 הכנת תכנית עבודה שנתית. התכנית תאושר ע"י מנהלת בית הספר.

 עבודה מול גורמי חוץ : משרי הממשלה, מועצות, ספקים, קבלנים ועוד

 הכנת הצעות תקציב בעזרת חברת "נתיב" לאישור ההנהלה

 ריכוז ומעקב חשבונות והעברתם לאישור מנהלת בית הספר

 הגשת בקשות תמיכה במרכבה )האחריות לאיסוף עד הזנה(

 אחריות לבטיחות ולמערכת האזעקה של מערכת החינוך 2//2

 ניהול גביית תשלומי הורים ואגרות מועצות

 ריכוז הסעות תלמידים לביה"ס ולבתיהם ולפעילויות חינוכיות שונות במהלך היום

 אחריות לפתיחה ולסגירה מסודרת של בית הספר בכל יום.

 דיווח שוטף למנהלת בית הספר

 

עבודה משותפת עם חב' נתיב בנושאים הבאים:

פרופיל בית הספר, רמת השירות, עזרה בהכנת תקציב, מעקב חודשי על הכנסות משרד

החינוך

 

דרישות מהמועמד:

 תואר אקדמאי

 יכולות ניהוליות וארגוניות טובות מאוד, יכולת ליזום ולקדם נושאים בית ספריים.

 ראייה מערכתית ויכולת לטפל במשימות מרובות.

 ידע בתכנון וביצוע בתחום אחזקה ותשתיות

 יכולת לנהל ולהניע אנשים

 הבנה בתחומי כספים – גבייה, קריאת דו"חות, בניית תקציב.

 בעל יושרה ויחסי אנוש טובים

 הכרות עם בית הספר ועם מערכת החינוך – יתרון.

תינתן עדיפות לתושבי המועצות האזוריות הגליל העליון ומבואות החרמון.

היקף משרה – %100 משרה. תחילת עבודה – מידי )בתאום עם המועמד(

כפיפות – למנהלת בית הספר.

מעוניינים יעבירו קורות חיים והמלצות )בציון שם המכרז( עד לתאריך 1.21.1..

לתיבת דוא"ל – jobs@galil-elion.org.il )חובה לצרף תעודות השכלה(