בשעה טובה הסתיים בהצלחה שיפוץ בריכת האגירה. היא עברה חיטוי ומשמשת שוב כמאגר המים של גונן.

רב תודות לחיים מילרד ממפעלי המים שמתחזק עבורנו את מערכות הסינון וההולכה ולמיקי ריבק.

 

שבת שלום,

 

יהודה קיני