שלום רב,

מצ"ב מכתבו של גיורא זלץ, ראש המועצה.

מיצוי זכויות לתושבי הגליל העליון