מיכל פרי הדר להנאת הציבור – בחצר המטבח.

תודה לצוות הפרדס.
אנא, התחשבו בזולתכם.