26/7/17

שלום רב
להלן עדכון תעריפי המים בגונן – העדכון מבוצע בעקבות שינוי תעריפי המים לכמות המוכרת שהוחל ב 1.6.17.
תעריף המים שנגבה עבור הכמות המוכרת החל מ1/6/17 יהיה סך 3.35 ₪ למ"ק.
 מאחר שבחודש יוני חויבו הצרכנים בתעריף הקודם, בחשבון חודש יולי שישלח בקרוב הצרכנים יזוכו בגין החיוב העודף.
 תעריף המים שנגבה עבור צריכת מים מעל לכמות המוכרת לא ישונה ויהיה 8.70 ₪ למ"ק ויחול גם על כל צריכה ושימוש אחר שאינו (עסקים, מבני ציבור, נוי, בנייה…).
נציין שתעריפי המים שאנו גובים נמוכים מתעריפי התקנות של מדינת ישראל והכנסות משק המים של קבוץ גונן משמשות לתחזוקה להשקעות שבצענו ונבצע במשק המים של הקבוץ שנהנה ממים איכותיים.
 במידה ותקנות חדשות יכנסו ויחייבו שינויים נעדכן את התעריפים בהתאם.

בברכה, צוות ענף המים