שלום

 

כפי שהודענו מחירי המים בגונן יוצמדו למחירי התקנות של רשות המים.

דרך קביעת המחיר הסופי בגונן הוא התייחסות למחיר רשות המים כמחיר מקסימלי והחלטה על מחיר פנימי שהוא נמוך יותר מהמקסימום האפשרי.

מחירי מים ביתיים החל מינואר 2016 יהיו: כמות מוכרת 4.50 ש"ח למ"ק

וכמות מעל המוכרת 9.00 ש"ח למ"ק.

יש להדגיש שרשות המים משנה את מחירי המים במהלך השנה ולכן ייתכנו שינויים גם אצלנו.

 

בברכה, יהודה