27/01/16

 

שלום

 

ענף המים החליט מאז הקמתו להתיישר עם התקנות לאספקת מים של הרשויות במדינת ישראל.

כצעד ראשון ביצענו השקעות ניכרות לקיום דרישות הרגולציה של רשות המים ומשרד הבריאות.

כצעד שני נשלים השנה מעבר למדידת מים של כל הצרכנים כולל המגזר הציבורי.

באישור הנהלת הקיבוץ התקבלה המלצת הענף לעבור ממחיר מים (בתוספת תשלום לקרן השקעות) שהיה נהוג בגונן ולהיצמד לתקנות רשות המים.

רשות המים קובעת מונח שנקרא כמות מוכרת לכל בית אב:  3.5 מ"ק מים לחודש לכל נפש (כאשר המינימום הוא 7 מ"ק לבית אב), בתעריף נמוך.

צריכת מים מעל הכמות המוכרת חייבת בתשלום תעריף גבוה יותר.

התהליך למניית מים וחיוב המשתמשים מחייב התארגנות והשלמות.

  1. כמות המים מחושבת לפי: קריאת המונה הביתי + צריכת המים החמים למי שמשתמש במערכת המשותפת+ תוספת או הפחתה לכאלו שהצנרת לגינון ביתי מחוברת עדיין לגינון הציבורי.
  2. בחשבון המים הקרוב תחושב הכמות המוכרת לפי הנתונים שידועים להנה"ח, כאשר ההטבה ניתנת רק למי שרשום במשרד הפנים כתושב בגונן ולא מקבל הטבה בכתובת  אחרת.
  3. באחריות כל משפחה לבדוק שהנתונים שיתקבלו מהנה"ח נכונים ולהודיע בכתב על שינויים לנעמי בהנה"ח (ברירת המחדל בתקנות היא כמות מוכרת של 7 מ"ק לחודש לבית אב).
  4. בדף הוצאות אישיות יופיעו שתי שורות: כמות מוכרת וכמות מעל המוכרת.
  5. ברשות המים יש רשימת זכאים להגדלת הכמות המוכרת, בקרוב ניצור קשר עם רשות המים לקבלת קובץ של הזכאים לתוספת בכמות המוכרת.
  6. בשיכון צעירים, הכמות המוכרת תחושב לפי 3.5 מ"ק לנפש.
  • רשות המים לא פרסמה עדיין את מחירי המים לתחילת שנת 2016 ומחירי המים לחודש ינואר יקבעו בהתאם למחיר שיהיה ידוע בתחילת חודש פברואר.

 

נא לשתף פעולה עם מיקי ונעמי ולאפשר מעבר חלק לשינוי שיוריד את עלויות המים לכל הצרכנים הביתיים.

 

בברכה, יהודה