שלום לכל אוכלוסיית גונן

 

לפי תקנות רשות המים ישנן שתי דרגות מחיר למים ביתיים.

מחיר בסיסי הקרוי כמות מוכרת והוא ניתן כהטבה בכמות של 3.5 מ"ק לחודש לכל נפש ובגונן מחירו 4.5 ש"ח למ"ק!

מחיר לכל מ"ק הנצרך מעל לכמות המוכרת ומחירו בגונן 9.0 ש"ח למ"ק!

ספק המים אמור להעניק את הכמות המוכרת רק לתושבים שכתובת המגורים הרשומה בתעודת הזהות היא קיבוץ גונן!!

לחלופין יכול תושב לפנות לספק המים במקום מגוריו הרשום בתעודת הזהות ולקבל הצהרה שאינו מקבל הטבת כמות מוכרת מספק זה.

קיבוץ גונן כספק המים אמור להחזיק בתעודות זהות של כל תושביו ובהצהרה על מספר הנפשות בכל דירת מגורים כהוכחה לקבלת ההטבה מרשות המים.

בתקופה הקרובה נוודא הימצאות תעודות זהות של כל האוכלוסיה הבוגרת במזכירות הקיבוץ וכמו כן נבקש הצהרה על מספר הנפשות בכל בית אב..

מבקש מכל התושבים להעביר בהקדם מכתב מספק המים במידה שמקום המגורים הרשום בתעודת הזהות אינו גונן.

קיבוץ גונן כספק המים האמור לעמוד בדרישות רשות המים, לא יוכל להעניק את ההטבה למי שלא יעמוד בדרישות אלו.

 

בברכה, יהודה