מזל טוב

לעפרה ואילן,
לאפרים, לעמוס ולכל המשפחה

להולדת הבן
אח ליניב ורימון, נכד לאפרים

בית גונן