למירי ויוסי אביגד ולכל המשפחה

להולדת הנכדה : נעה

בת ליובל ועידן

אחות למאיה וסלע