מזל טוב

לליאת שקד ומיכאל הורוביץ
לשוש ושמעל'ה שקד
ולכל המשפחה

להולדת הבן-הנכד

בית גונן