מזל טוב

לבתיה ומיקי ריבק
לרותם ואביב ולכל המשפחה

להולדת הנכד הראשון
בן בכור לרותם ואביב

בית גונן